Voorbehouden- en risicovolle handelingen:

Voorbehouden- en risicovolle handelingen (VRH)

Voorbehouden handelingen heten zo omdat zij zijn voorbehouden aan artsen en verpleegkundig specialisten, sommige handelingen mogen ook worden uitgevoerd door tandartsen en verloskundigen. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij ook anderen opdracht geven om een voorbehouden handelingen te verrichten.

Een voorbehouden handeling mag alleen door een beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. De wet stelt eisen aan degene die een handeling uitvoert.
Deze beroepspersoon moet aantoonbaar 'bevoegd en bekwaam' zijn en moet o.a. beschikken over een uitvoeringsverzoek, de benodigde kennis, vaardigheid en attitude.  

Naast de voorbehouden handelingen die in de wet BIG staan, kunnen handelingen ook als risicovol worden aangemerkt.
Dit zijn handelingen waarbij onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade leidt. 

Voor het uitvoeren van risicovolle handelingen is net als bij voorbehouden handelingen scholing en een bekwaamheidverklaring verplicht.

Voorbeelden van voorbehouden en risicovolle handelingen zijn

  • Injecteren (intramusculair en subcutaan)
  • Stomaspoelen en stomazorg
  • Handhygiëne
  • Diabetes en insuline meten en injecteren
  • Blaaskatherisatie (man/vrouw) en suprapubisch
  • PEG / maagsonde
  • ACT zwachtelen
  • Zuurstof toedienen
  • Tracheostoma
  • Wondzorg

Sommige handelingen mogen ook door verzorgende niveau 3-IG (VIG-ers) uitgevoerd worden.

OVERZICHT VAN CURSUSSEN VOORBEHOUDEN- EN RISICOVOLLE HANDELINGEN

1
1 accreditatie punten
€ 29,50
E-learning
Geldigheid Onbeperkt
1
1 accreditatie punten
€ 12,50
E-learning
Geldigheid 24 maanden
1
1 accreditatie punten
€ 12,50
E-learning
Geldigheid 24 maanden
1
1 accreditatie punten
€ 12,50
E-learning
Geldigheid 24 maanden
1
1 accreditatie punten
€ 17,50
E-learning
Geldigheid 24 maanden
1
1 accreditatie punten
€ 17,50
E-learning
Geldigheid 24 maanden
1
1 accreditatie punten
€ 12,50
E-learning
Geldigheid Onbeperkt
1
1 accreditatie punten
€ 12,50
E-learning
Geldigheid Onbeperkt
7
7 accreditatie punten
€ 195,74
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) 12 dec 2018 - 09:00 - 17:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Tracheacanule verzorgen, toedienen zuurstof en uitzuigen 13 dec 2018 - 13:00 - 16:30
Nog 7 plaatsen beschikbaar.
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten 18 dec 2018 - 10:00 - 16:30
Geen plaatsen meer beschikbaar
5 studie punten
€ 120,51
Praktijktoetsing voorbehouden- en risicovolle handelingen voor verzorgenden 19 dec 2018 - 19:00 - 22:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
5 studie punten
€ 120,51
Praktijktoetsing voorbehouden- en risicovolle handelingen voor verzorgenden 07 jan 2019 - 19:00 - 22:00
Nog 13 plaatsen beschikbaar.
7
7 accreditatie punten
€ 195,74
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) 10 jan 2019 - 09:00 - 17:00
Nog 9 plaatsen beschikbaar.
7
7 accreditatie punten
€ 195,74
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) 24 jan 2019 - 09:00 - 17:00
Nog 7 plaatsen beschikbaar.
5 studie punten
€ 120,51
Praktijktoetsing voorbehouden- en risicovolle handelingen voor verzorgenden 28 jan 2019 - 19:00 - 22:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
4
4 accreditatie punten
€ 128,40
Medisch Rekenen 30 jan 2019 - 13:15 - 17:15
Nog 12 plaatsen beschikbaar.
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten 04 feb 2019 - 10:00 - 16:30
Geen plaatsen meer beschikbaar
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten 07 mrt 2019 - 10:00 - 16:30
Nog 4 plaatsen beschikbaar.
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten 26 mrt 2019 - 10:00 - 16:30
Nog 3 plaatsen beschikbaar.
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten 03 mei 2019 - 10:00 - 16:30
Nog 8 plaatsen beschikbaar.
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten 18 jun 2019 - 10:00 - 16:30
Nog 8 plaatsen beschikbaar.
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten 23 sep 2019 - 10:00 - 16:30
Nog 8 plaatsen beschikbaar.
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten 14 nov 2019 - 10:00 - 16:30
Nog 8 plaatsen beschikbaar.
3
3 accreditatie punten
€ 107,69
Geldigheid 24 maanden
3
3 accreditatie punten
€ 89,00
Katheteriseren M/V Datum nog te bepalen.
Geldigheid 24 maanden
3
3 accreditatie punten
€ 89,00
Geldigheid 24 maanden
5
5 accreditatie punten
€ 139,50
Geldigheid Onbeperkt
3 studie punten
€ 214,17
Port-a-Cath Datum nog te bepalen.
Geldigheid Onbeperkt
4
4 accreditatie punten
€ 128,51
Geldigheid Onbeperkt
4 studie punten
€ 124,99
Pleura-Ascitesdrain en Drainage Datum nog te bepalen.
Geldigheid Onbeperkt
4 studie punten
€ 144,38
Geldigheid 24 maanden
4 studie punten
€ 0,00
ACT zwachtelen Datum nog te bepalen.
Geldigheid 24 maanden
3 studie punten
€ 114,95
Geldigheid Onbeperkt
7 studie punten
€ 199,65
Geldigheid 24 maanden