Verzorgende ig:

Bijscholing verzorgende ig blijf bewust bekwaam voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen

Werk jij als (zelfstandig) verzorgende, dan moet jij bekwaam zijn om veelvoorkomende en soms risicovolle verpleegtechnische handelingen bij een zorgvrager uit te voeren volgens geldende richtlijnen en protocollen. Je bent zelf verantwoordelijk om je eigen deskundigheid en kennis op peil te houden. Goede nascholing is daarom essentieel. Met een bijscholing voor verzorgende ig zorg je dat je bekwaam blijft in verpleegtechnische handelingen.

Verschil tussen bevoegd en bekwaam

Bij een aantal voorbehouden handelingen geldt dat je bevoegd en bekwaam moet zijn om deze te mogen uitvoeren. Denk aan injecteren en katheteriseren. Bevoegd ben je als je de vereiste papieren hebt en je moet opdracht hebben gekregen van bijvoorbeeld een arts. Je weet dan wat de handeling inhoudt, wat de risico’s zijn en wat je moet doen bij eventuele incidenten. Als je bekwaam bent, betekent dat dat je de juiste vaardigheden beheerst om de handeling uit te voeren. Je bent zelf verantwoordelijk om je bekwaamheid op peil te houden. Dit kan onder andere door trainingen te volgen en jouw vaardigheden te laten beoordelen.

De voordelen van bijscholing voor verzorgende ig

Tijdens een bijscholing ga je in op wet- en regelgeving rondom voorbehouden en risicovol handelen en wordt jouw kennis weer opgefrist. Je oefent de meest voorkomende (risicovolle) voorbehouden handelingen en er wordt intercollegiaal getoetst. Je leert niet alleen hoe je de handeling uit moet voeren, je krijgt ook inzicht in waarom het op een bepaalde manier moet.

Voorbeelden van voorbehouden en risicovolle handelingen zijn:

 Meer weten over bijscholing verzorgende bij jou in de buurt?