Workshop Neus/maagsonde inbrengen en sondevoeding geven

Neus/maagsonde inbrengen en sondevoeding geven zijn voorbehouden- / risicovolle handelingen.

Wist je dat de richtlijnen van neus-maagsonde aangescherpt zijn, om kwaliteit van uitvoeren te verbeteren?
De wet BIG wat moet? Wat mag? Wat kan?
Wil je jouw bekwaamheid vergroten en de handelingen in een zo echt mogelijk nagebootste situatie oefenen/uitvoeren?
Ben je ook benieuwd hoe anderen met knelpunten omgaan?
Tijdens deze workshop gaan we met en van elkaar leren onder het motto “je bent nooit uitgeleerd!

Cursisten ontvangen een voorbereidende oriëntatieopdracht en bestuderen voor deelname de protocollen waarmee zij werken. Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficiënt worden besteedt. Deelnemers gaan met en van elkaar leren, daarbij wordt gebruik gemaakt van protocollen en observatielijsten van Vilans.

Inhoud

Start:

 • Theoretische achtergronden en de wet BIG
 • Inspelen op knelpunten/vragen van deelnemers
  • dit wordt meegenomen in de theorie en uitvoering van de praktijkvaardigheid

Specifiek:
Oefenen/uitvoeren van de handeling(en) volgens protocol

 • Neusmaagsonde inbrengen en PH waarde bepalen
 • Sondevoeding toedienen >Handmatig en druppelinfuus
 • Aansluiten van een voedingspomp
 • PEG- sonde verzorgen

Afsluiting

 • Reflecteren en evalueren
 • Theorietoets ( ontvang je via email)

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus is jouw theoretische kennis over Neus/maagsonde en sondevoeding up to date.
Je hebt tijdens de toetsing aangetoond dat je in staat bent om deze handelingen op de voorgeschreven manier uit te voeren.
Je reflecteert je reflecteert op jouw eigen handelen en kunt jouw sterke- en verbeterpunten benoemen

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor deelnemers met minimaal niveau 3.

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG)
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Niveau en gewenste voorkennis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de inhoud van de meest actuele protocollen.
Voor deelname aan de training lees je de protocollen die je op jouw werkplek gebruikt worden en ga je na wat eventuele knelpunten zijn.
Je krijgt vooraf inzage in de theorietoetsen zodat je weet wat er van je verwacht wordt. De theorie die getoetst wordt, wordt tijdens de cursus behandeld.
Deelnemers brengen hun eigen protocollen mee naar de cursusdag

Docente
De cursus wordt gegeven door Elly Olfers - van Rosen. Elly is naast haar werk als trainer voor WEBO Training en advies actief als flexwerker, zo komt zij op vele plekken en blijft zij goed op de hoogte van de actualiteit op de werkvloer.

Studiebelasting en accreditatie
Deze cursus bestrijkt een dagdeel van 3 uur.
Deze workshop is geaccrediteerd door kwaliteitsregister V&V. Voor deze cursus krijg je 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: Bestuderen protocollen, oriëntatieopdracht en theorietoets; houdt rekening met circa 2 uur voorbereidingstijd (tijd die je nodig hebt is afhankelijk van het actuele kennisniveau)

Duur van de bijeenkomst(en): 3 uur, excl voorbereiding en theorietoets.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Minimaal 80% van de theorievragen is foutloos beantwoord
 • Deelnemer heeft aangetoond vaardigheden uit te kunnen voeren volgens de protocollen en observatielijsten van Vilans

 Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmateriaal en disposables
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Protocollen zijn NIET inbegrepen. Breng jouw eigen protocollen mee naar de cursusdag.


Praktische informatie
Prijs: € 89,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

Categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn. 
Meer informatie over Voorbehouden- en risicovolle handelingen

Deel via social media:

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden