Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie

Tijdens deze cursus van 1 dagdeel is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met de begeleiding van families/naasten rondom palliatieve sedatie.

Palliatieve sedatie is in korte tijd een veelvoorkomende behandeling geworden voor ongeneeslijk zieke mensen. Artsen passen het toe bij bijna één op de vijf sterfbedden. Dit geldt zowel voor patiënten die in ziekenhuizen liggen als voor ongeneeslijk zieken die thuis verblijven. De behandeling roept altijd veel vragen bij naasten op. Verplegend personeel is doorgaans het meest bij de naasten betrokken. De vragen die naasten stellen kunnen over de voorwaarden en de uitvoering gaan, maar ook over het verloop en de zichtbare, uiterlijke verschijnselen van de patiënt. Dit vraagt om passende begeleiding en effectieve voorlichting/educatie.

Inhoud

Tijdens deze scholing gaan we in 1 dagdeel op de volgende aspecten in:

 • Wat is palliatieve sedatie, en wanneer wordt het toegepast?
 • Welke uitleg en voorlichting dienen patiënt en naasten te krijgen om de palliatieve sedatie zo optimaal te laten verlopen?
 • Wat zijn de verwachtingen van naasten, en hoe ga je daarmee om?
 • Hoe ga je om met wakende naasten: welke ondersteuning is hen te geven?
 • Welke dilemma's kunnen door palliatieve sedatie worden oproepen, en welke houding is daarbij het meest zinvol?

N.B.
Deze cursus gaat NIET over verpleegtechnische handelingen rondom de start en de voortgang van de palliatieve sedatie.

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus weet je welke verschillende soorten palliatieve sedatie er zijn en in welke omstandigheden de behandelingen wordt toegepast. Ook weet je welke essentiële informatie gedeeld moet worden om patiënt en naasten goede zorg te verlenen. Daarnaast zie je ook in hoe de naasten/familie ondersteund kunnen worden bij het waken en welke vragen je van ze kan verwachten en hoe daarop te reageren.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met de begeleiding van families/naasten rondom palliatieve sedatie. Speciaal voor beroepskrachten in de zorgsector, maar ook zeer geschikt voor vrijwilligers die tijdens hun werk hiermee te maken hebben. In de cursus is ruimte om eigen ervaringen in te brengen en daarop – gezamenlijk, in kleine groepjes – te reflecteren.

Niveau en gewenste voorkennis
Voorkennis is niet vereist. Van deelnemers wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met het onderwerp en bij voorkeur al enige ervaring hebben met de zorg voor palliatieve cliënten.

Docent
De scholing ‘In gesprek over het levenseinde’ wordt gegeven door Rob Bruntink, al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in palliatieve zorg (als journalist, als trainer in workshops), auteur van diverse boeken en brochures over palliatieve zorg, hoofdredacteur van het vakblad Pallium en voormalig vrijwilliger in een hospice. Hij is tevens mede-eigenaar van Bureau MORBidee, een communicatiebureau dat zich richt op het bespreekbaar(der) maken van de dood.

Studiebelasting / accreditatie
Deze zeer informatieve cursus bestrijkt een halve dag.

Studiebelasting: 3 uur

Certificaat en accreditatie
Deelnemers ontvangen het Zorgscholing certificaat als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Als deelnemer heb je actief deelgenomen en de cursus in zijn geheel bijgewoond.

Inbegrepen 

 • Gebruik van koffie/thee en water
 • Lesmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaatPraktische informatie
Prijs: € 119,20 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3

De deelnemer/cursist heeft tijdens de scholing ‘Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie’ de volgende doelen behaald.
De cursist ziet in;

 • welke verschillende soorten palliatieve sedatie er zijn en in welke omstandigheden de behandeling wordt toegepast.
 • welke essentiële informatie gedeeld moet worden om patiënt en naasten goede zorg te verlenen.
 • hoe de familie/naasten ondersteund kunnen worden bij het waken.
 • welke vragen van naasten hij/zij kan verwachten en hoe hij/zij daarop kan reageren.


Categorie Palliatieve zorg

Als (zelfstandig) zorgverlener krijg je te maken met mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Juist dan kan je heel veel betekenen voor de zorgvrager, en zijn of haar familie. Wil jij beter in kunnen spelen op de zorgbehoefte van mensen in de palliatieve fase of wil je hier beter mee om leren gaan? Een cursus palliatieve zorg helpt vrijwilligers in de palliatieve sector en zorgprofessionals de juiste ondersteuning te bieden in deze vaak moeilijke laatste levensfase.

Meer informatie over Palliatieve zorg

Deel via social media:

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

3 studie punten
€ 119,20
Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie 14 jan 2019 - 13:00 - 16:00
Nog 11 plaatsen beschikbaar.
3 studie punten
€ 119,20
Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie 29 jan 2019 - 13:00 - 16:00
Nog 14 plaatsen beschikbaar.
ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden