Medisch Rekenen

Na deze cursus ben je weer helemaal up-to-date met medisch rekenen.

Oplossen, verdunnen, druppelsnelheden en zuurstof toedienen. Of het nu milligrammen, eenheden of procenten zijn, alles komt aan bod. Er wordt met veel oefenvragen gewerkt, gevolgd door een oefentoets en daarna de officiële toets. Zo nodig mag je deze herkansen. Fijn voor de verzorgende of verpleegkundige die extra les nodig hebben (tijdens opleiding) of voor diegenen waarbij het alweer te lang geleden is. Blijf bekwaam om medicatie fouten te voorkomen!

Inhoud
Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Inleiding en Voorstellen en Doelen
 • PowerPoint Medisch Rekenen Oplossingen en oefenvragen
 • PowerPoint Medisch Rekenen Verdunningen en oefenvragen
 • PowerPoint Medisch Rekenen Druppelsnelheden en Pompstanden en oefenvragen
 • PowerPoint Medisch Rekenen Zuurstof en oefenvragen
 • Toets
 • Evaluatie

Doelstelling
Aan het einde van deze cursus kan je:

 • rekenen met oplossingen.
 • rekenen met verdunningen.
 • rekenen met druppelsnelheden en pompstanden.
 • rekenen met zuurstof.
 • een voldoende halen voor de toets.

Doelgroep
Verpleegkundige en verzorgende niveau 3, 4 en 5 of tijdens je opleiding. Met of zonder ervaring welkom.

Niveau en gewenste voorkennis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij een diploma verpleegkundige niveau 3, 4 of 5 hebben, maar ook tijdens een opleiding ben je welkom. Geen voorkennis vereist.

Docent
De training Medisch Rekenen wordt gegeven door Lisanne Huiberts. Lisanne is ruim 15 jaar werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in de thuiszorgtechnologie en palliatieve zorg. Daarnaast heeft zij een opleiding tot masterdocent hoger gezondheidszorg onderwijs gevolgd.

Studiebelasting / accreditatie
Deze praktische cursus duurt 4 uur.
V&VN accreditatie nog in aanvraag, 4 punten.

Certificaat en accreditatie
Deelnemers ontvangen het Zorgscholing certificaat als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • Als deelnemer heb je actief deelgenomen en de cursus in zijn geheel bijgewoond.
 • Theorietoets; 80% goed voor niveau 3 en 4 en 100% bij niveau 5 inclusief een herkansing.

Op het Zorgscholing certificaat staat duidelijk aangegeven welke onderdelen/handelingen je geslaagd bent. Als je niet aan alle voorwaarden voldaan hebt ontvang je een certificaat met een aangepaste tekst (bijv. niet alle handelingen). De input van de docent is leidend bij het al dan niet vermelden van een handeling op het certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee en Water
 • Oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Vilans protocollen zijn NIET inbegrepen.


Praktische informatie
Prijs: € 95,00 (incl. BTW)
Studie uren: 4

Tijdens deze cursus is er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Rekenen met oplossingen
 • Rekenen met verdunningen
 • Rekenen met druppelsnelheden en pompstanden
 • Rekenen met zuurstof

Categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn. 
Meer informatie

Deel via social media:

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden