Injecteren Intramusculair (IM) & subcutaan (SC)

Geaccrediteerde workshop van 1 dagdeel over intramusculair (IM) en subcutaan (SC) injecteren. Theorie, praktijk en toetsing.

Tijdens deze training van 1 dagdeel worden jouw theoretische kennis en praktische vaardigheden over het onderwerp injecteren opgefrist en afgetoetst. Injecteren valt onder de voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH). Dit zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Doen – Voelen – Ervaren – Reflecteren – Toetsen

Cursisten ontvangen een voorbereidende oriëntatieopdracht en bestuderen voor deelname de protocollen waarmee zij werken.  

Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficient worden besteedt. Deelnemers gaan met van- en met elkaar leren, daarbij wordt gebruik gemaakt van protocollen & VILANS observatielijsten. 

Inhoud

Tijdens het eerste gedeelte van de training wordt ingegaan op de theorie en wetgeving rondom injecteren.

Daarna wordt de verpleegtechnische vaardigheid in een simulatie/oefensituatie uitgevoerd volgens protocol en fictief zorgleefplan met uitvoeringverzoek.
Tijdens de uitvoering krijg je feedback van mededeelnemers én docent, natuurlijk deel jij jouw waarnemingen ook met andere cursisten.

Om de oefenervaring zo echt mogelijk te maken maak je tijdens deze workshop gebruik van actuele "disposable" materialen en kwalitatief hoogwaardige poppen en oefenmaterialen.  

Onderstaande onderwerpen komen aan bod tijdens de training ‘injecteren IM en SC’:

 • Theoretische achtergronden over injecteren en de wet BIG
 • Knelpunten/vragen van deelnemers
  • Theorie en uitvoering in de praktijk
 • Injecteren
  • SC & IM injecteren
  • Inbrengen vleugelnaaldje/venflonnaald SC
 • Reflecteren en evalueren
 • Theorietoets

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus is jouw theoretische kennis over injecteren up to date. Je hebt tijdens de toetsing aangetoond dat je in staat bent om een  subcutane of intramusculaire injectie op de voorgeschreven manier toe te dienen.
Cursisten kunnen reflecteren op het eigen handelen en hun sterke- en verbeterpunten benoemen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor deelnemers met minimaal MBO niveau 3. 

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG) 
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Niveau en gewenste voorkennis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de inhoud van de meest actuele protocollen en hun kennis waar nodig hebben opgefrist.
Deelnemers brengen hun eigen protocollen mee naar de cursusdag.

Docente

De cursus wordt gegeven door Elly Olfers - van Rosen. Elly is naast haar werk als trainer voor WEBO Training en advies actief als flexwerker, zo komt zij op vele plekken en blijft zij goed op de hoogte van de actualiteit op de werkvloer. 

Studiebelasting en accreditatie
Deze cursus bestrijkt een dagdeel.
Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: Bestuderen protocollen, orientatieopdracht en theorietoets; houdt rekening met circa 2 uur voorbereidingstijd (tijd die je nodig hebt is afhankelijk van het actuele kennisniveau)

Duur van de bijeenkomst(en): 3 uur, excl voorbereiding en theorietoets

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en
 • 100% aanwezigheid en
 • minimaal 80% van de theorievragen is foutloos beantwoord en
 • deelnemer heeft aangetoond vaardigheden uit te kunnen voeren volgens de protocollen en observatielijsten van Vilans.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmateriaal en disposables
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Voorbereidingsmaterialen (zoals protocollen) zijn NIET inbegrepen.Breng jouw eigen protocollen mee naar de cursusdag.


Praktische informatie
Prijs: € 107,69 (incl. 21% BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

Categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn. 
Meer informatie over Voorbehouden- en risicovolle handelingen

Deel via social media:

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden