Indiceren voor zorg en zorgfinanciering

Eendaagse bijscholing waarin relevante wetgeving rondom indiceren en zorgfinanciering uitgelegd worden en ahdv casuistiek gaat oefenen met indicatie aanvragen.

Wil jij gaan indiceren, maar heb je nog onvoldoende praktische kennis over het opstellen van een indicatie?

Zorgverzekeraars, het CIZ en gemeenten stellen meer en meer voorwaarden aan het verkrijgen van een indicatie voor de cliënt.

Als je een zorgindicatie gaat opstellen moet je eerst weten welke wetgeving van toepassing is; zorg uit de ziektekostenverzekeringswet, de wet langdurige zorg of een van de zorgverleningsmogelijkheden vanuit de gemeente. Iedere vorm heeft zijn eigen procedures en kaders.
Als zorgverlener, dus ook als ZZP ‘er in de zorg ben jij de aangewezen persoon om te zorgen dat een client passende zorg krijgt. Om deze zorg te kunnen indiceren en regisseren moet je wel de spelregels kennen.

Dit is vooral van belang:

 • bij zorgverzekeraars; aanleiding, zorgplan en legitimatie van uren essentieel is om deze indicatie te krijgen.
  Alleen ZZP‘ers met een eigen AGB code mogen indicaties opstellen.
 • bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en dus aanvraag vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is het van belang dat je de juiste wijze van schrijven hanteert. Hoe je de zorgvraag moet omschrijven hangt samen met de zorgprofielen die van toepassing zijn. 
 • bij gemeenten is het belangrijk dat goed gekeken wordt naar de spelregels van de gemeenten en VNG. Er zitten namelijk grote verschillen tussen gemeenten onderling. Een indicatie is vrijwel nooit één op één overzet te zetten van de ene naar de andere gemeente. Bij gemeentelijke voorzieningen moet je o.a. denken aan persoonlijke verzorging, dagbesteding, begeleiding individueel en of de aanvraag onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet valt.

Je krijgt uitleg over relevante wetten en gaat in een klein groepje aan de slag met praktijkvoorbeelden en cauïstieken. Aan de hand van casuïstiek bepaal je bij welke partij (bijv. ziektekostenverzekering, gemeente of WLZ) je moet zijn om een aanvraag in te dienen en wordt met behulp van de beschikbare formulieren en documenten een aanvraag op- en samengesteld.

Voor het onderdeel aanvraag voor zorg vanuit de ziektekostenverzekering is een deskundige verpleegkundige niveau 5 aanwezig die met jou door alle vragen heen gaat, de aanleiding en het zorgplan met daaraan gekoppeld een tijdsindicatie voor zorg opstelt. Ook zal het aanvraagformulier deel 1 en deel 2 worden opgepakt, waarbij tevens het classificatiesysteem OMAHA nader wordt belicht.

Ook voor het onderdeel aanvraag voor zorg vanuit de wet langdurige zorg (WLZ) kun je met een deskundige aan de slag om een aanvraag in te dienen.
Er wordt gekeken naar machtigingen en uiteraard naar hoe je op de juiste wijze teksten schrijft t.b.v. de aanvraag.

Voor het onderdeel aanvraag voor zorg vanuit de gemeente, dus WMO en Jeugdwet onderzoek je met onder deskundige leiding welke werkwijze er bij een gemeente moet worden gevolgd. Dit verschilt per gemeentelijke organisatie, dus het zou zo maar kunnen dat we aan de hand van casuïstiek met een gemeente waarbinnen je werkzaam contact gaan leggen om zo, aan de hand van deze werkwijze, verder aan de slag te gaan.

Inhoud
Ochtendprogramma:
In de ochtend zal algemene info worden gegeven betreft de praktische en inhoudelijke kant van het indiceren in de wijkzorg.
Te beginnen met de opbouw van de indicatie zijnde:

 • Interview met cliënt
 • Inventarisatie van de informatie en zorgvraag
 • Opstellen van de aanleiding (behorende bij de indicatie)
 • Opzet van het zorgplan in de basis
 • Aan de hand van een casus bovenstaande onderdelen opstellen

Middagprogramma:

 • Het opstellen van deel 1 en deel 2 van de aanvraag zoals dit door de ZvW is vastgelegd
 • Het doorlopen van de informatie welke in de ochtend is verzameld in de van toepassing zijnde systematiek (wij gaan hierbij uit van OMAHA, het meest voorkomende classificatiesysteem)
 • Vaststelling van de uren in te zetten zorg in PV en VP
 • Declaratieproces m.b.t. ZIN en PGB
 • Aan de hand van een casus verder voortgaan op het vervolg van de procedure:
 • Rol wijkverpleegkundige
 • Rol ziektekostenverzekeraar
 • Rol zorgverlener
 • Rol cliënt m.b.t. o.a. declaratie
 • Verdere gang van zaken bij wijziging van zorginhoud en verlenging (herindicatie)

Doelstelling
Na deelname aan deze zeer informatieve 1 daagse bijscholing 'Indiceren voor zorg en zorgfinanciering', weet je hoe je een indicatie opstelt die voldoet aan de eisen van de ziektekostenverzekeraars, het CIZ en de gemeente.

Doelgroep
Deze bijscholing is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 5 met kennis van het indicatieproces en het kwalificatiesysteem.

Niveau en gewenste voorkennis
Je MOET verpleegkundige niveau 5 zijn en een BIG registratie hebben om te mogen indiceren.
Is dit niet het geval, dan mag je niet indiceren. Dus als verpleegkundige niveau 4 mag niet indiceren.
De verpleegkundige niveau 5 moet kennis hebben van het indicatieproces en het kwalificatiesysteem en dat wordt tijdens de training toegelicht.

Alleen als een ZZP‘er in de zorg over een eigen AGB code beschikt mag hij/zij een indicatie voor de cliënt opstellen.

Docenten
De training wordt gegeven door Barie Hartsuiker en Jonneke Koren van het Zorgkabinet. Zij zijn specialisten op het terrein van zorgfinanciering en zorgaanvraag en weten je op een duidelijke en prettige manier door het proces van de indicatieaanvraag heen te loodsen.

Studiebelasting / accreditatie
Deze zeer informatieve bijscholing bestrijkt een hele dag.
Je kunt deze scholingsactiviteit in het kwaliteitsregister V&V registreren onder de ODA-punten.

Duur van de bijeenkomst: 8 uur

Certificaat en accreditatie
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Als deelnemer heb je actief deelgenomen en de cursus in zijn geheel bijgewoond.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water en lunch
 • Studiematerialen - syllabus
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Praktische informatie
Prijs: € 227,31 (excl. BTW)
Studie uren: 8

Deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 12 per groep.

De cursist heeft deelgenomen aan de cursus 'indiceren' waarbij de volgende onderdelen aan de orde zijn geweest:

 • Interview met client waarbij inventarisatie van de zorgvraag is gedaan
 • De wijze van opstellen van de aanleiding welke deel uitmaakt van de indicatie
 • Opzet van het zorgplan in de basis aan de hand van het OMAHA kwalificatiesysteem en vaststelling van de uren in te zetten zorg in PV en VP
 • Het opstellen van deel 1 en deel 2 van de aanvraag zoals dit door diverse zorgverzekeraars is vastgelegd

In relatie tot bovenstaande zij onderstaande rollen aan de orde geweest: 

 • Rol wijkverpleegkundige
 • Rol ziektekostenverzekeraar
 • Rol zorgverlener

** Het stellen van een indicatie is wettelijk alleen toegestaan voor verpleegkundigen niveau 5.

Categorie Wet- en regelgeving

Als ondernemer krijg je te maken met wet- en regelgeving.
Cursussen in categorie 'wet- en regelgeving' zijn bedoeld om je op een praktische, toepasbare manier inzicht te geven in regels die van belang zijn voor/bij de uitvoering van jouw werk en het voeren van een bedrijf.

Onderwerpen in deze categorie kunnen o.a. zijn; 

 • Zorgfinanciering
 • wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 • WKKGZ
 • Wet BIG
Meer informatie

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

8 studie punten
€ 227,31
Indiceren voor zorg en zorgfinanciering woensdag 31 okt - 09:00 - 17:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
8 studie punten
€ 227,31
Indiceren voor zorg en zorgfinanciering woensdag 28 nov - 09:00 - 17:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden