In gesprek over het levenseinde

Cursus waarin je leert hoe je levenseindegesprekken voert en zo het (naderende) overlijden van een client bespreekbaar maakt.

Jaarlijks overlijden 145.000 Nederlanders. Een meerderheid ervan overlijdt na een ziekbed, bijvoorbeeld als gevolg van kanker, COPD en/of hartfalen. Zorgprofessionals ontmoeten hen op diverse momenten van dat ziekbed op diverse locaties: in poliklinieken of verpleegafdelingen in ziekenhuizen, maar ook thuis of in palliatieve units van verpleeg- en verzorgingshuizen. Om patiënten (en naasten) te ondersteunen in deze fase, kan het nodig zijn in gesprek te gaan over het naderende levenseinde. Het kan helpen op een passende wijze afscheid te nemen, die recht doet aan de persoon. Praten over het levenseinde zal altijd een verdrietige, nare kant houden, maar kan even goed een verbindende, zin- en waardevolle waarde hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat patiënten en naasten die voordelen ervaren?

Inhoud van de scholing

Tijdens deze scholing draait het om de volgende aspecten:

 • wanneer en waarom is praten over het levenseinde zinvol?
 • welke onderwerpen zijn cruciaal om het praten zo zinvol mogelijk te laten zijn?
 • wat te doen als de patiënt wel, maar de partner niet wil praten (of andersom)?
 • welke ontwikkelingen/mechanismen in de maatschappij maken gesprekken over het levenseinde moeizaam?
 • welke communicatieve vaardigheden zijn vereist om gesprekken over het levenseinde te voeren?
 • welke methodieken zijn helpend in het praten over het levenseinde met ongeneeslijk zieke mensen?
 • welke tips/adviezen zijn er te geven rondom het vastleggen van wensen en voorkeuren rondom het levenseinde?
 • hoe behulpzaam kan 'de betekenisladder van het verlies' zijn voor de communicatie met patiënten en naasten?
 • welke andere hulpmiddelen kunnen ingezet worden om zinvolle gesprekken over het levenseinde te voeren?

De scholing is bedoeld voor eenieder die in zijn werk te maken krijgt met ongeneeslijk zieken en hun families/naasten en uitdaging ziet in het aangaan van gesprekken met hen over het levenseinde (met name verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg).

Scholing door gepassioneerde expert palliatieve zorg

De scholing ‘In gesprek over het levenseinde’ wordt gegeven door Rob Bruntink, al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in palliatieve zorg (als journalist, als trainer in workshops), auteur van diverse boeken en brochures over palliatieve zorg, hoofdredacteur van het vakblad Pallium en voormalig vrijwilliger in een hospice. Hij is tevens mede-eigenaar van Bureau MORBidee, een communicatiebureau dat zich richt op het bespreekbaar(der) maken van de dood. 

Accreditatie

Je kunt deze scholing In gesprek over het levenseinde in het kwaliteitsregister V&V registreren. Accreditatie is aangevraagd voor 4 punten.
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname als de cursus in zijn geheel is bijgewoond.

Praktische informatie

Deze training beslaat één dagdeel, van 13.00 – 17.00 uur. Deelnemers aan de training krijgen na afloop een documentatiemap mee.


Praktische informatie
Prijs: € 99,20 (excl. BTW)
Studie uren: 4
Accreditatiepunten: 4
Deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 15 per groep.

De deelnemer/cursist heeft tijdens de scholing ‘In gesprek over het levenseinde’
de volgende doelen behaald.
Hij/zij ziet in waarom gesprekken over het levenseinde belangrijk zijn;

 • Weet op welk moment gesprekken over het levenseinde aan
  de orde zijn of komen;
 • Weet welke patiënten en/of ouderen in zijn of haar praktijk in
  aanmerking komen voor levenseindegesprekken;
 • Is op de hoogte van verschillende onderwerpen die aan de orde kunnen
  komen tijdens gesprekken over het levenseinde;
 • Weet welke concrete handvatten helpen om levenseindegesprekken
  te voeren en hoe deze in de praktijk in te zetten;
 • Ziet in waarom het van belang is zelf comfortabel te worden met
  het onderwerp,door privé of met collega’s over het levenseinde en
  de eigen visie daarop te praten

Categorie Palliatieve zorg

Als (zelfstandig) zorgverlener krijg je te maken met mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Juist dan kan je heel veel betekenen voor de zorgvrager, en zijn of haar familie. Wil jij beter in kunnen spelen op de zorgbehoefte van mensen in de palliatieve fase of wil je hier beter mee om leren gaan? Een cursus palliatieve zorg helpt vrijwilligers in de palliatieve sector en zorgprofessionals de juiste ondersteuning te bieden in deze vaak moeilijke laatste levensfase.

Meer informatie

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

4
4 accreditatie punten
€ 99,20
In gesprek over het levenseinde vrijdag 01 jun - 13:00 - 17:00
ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden