ACT zwachtelen

Ambulante Compressie Therapie

In deze training leer je de basisprincipes van het ACT-zwachtelen. Zwachtelen helpt om oedeem in de benen af te voeren. Op de juiste manier zwachtelen vereist veel kennis en ervaring. Verkeerd zwachtelen kan de genezing belemmeren of vertragen. Er zijn verschillende redenen waarom een cliënt ambulante compressie therapie nodig heeft. Een van de redenen is bijvoorbeeld veneus ulcus cruris of veneuze insufficiëntie, dit betekent dat er een afwijking is in het afvoerende adersysteem. Tijdens deze training wordt er gezwachteld met korte rek verband. De vaardigheden uit deze training vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Hoofd-leerdoel

Aan het einde van deze training ben je in staat om vanuit de wettelijke richtlijnen op de juiste manier ambulante compressie therapie toe te passen.

Sub-leerdoelen

Na deze cursus:

  • leer je hoe de Wet BIG van toepassing is in relatie tot ACT-zwachtelen.
  • ben je op de hoogte van de anatomie en fysiologie van de bloedsomloop.
  • je kan benoemen welke indicatie behoren tot ACT-zwachtelen.
  • je weet welke materialen volgens protocol nodig zijn voor het toepassen van ACTzwachtelen.
  • je kan volgens protocol ACT-zwachtelen.
  • jet kan de meest voorkomen complicaties herkennen en voorkomen bij het toepassen van ACT-zwachtelen, en weet hoe hij/zij hier adequaat op moet handelen.

Voorbereiding

Als voorbereiding op deze training wordt er van je verwacht dat je op de hoogte bent van de juiste protocollen. Je mag tijdens deze training gebruik maken van eigen protocollen of Vilans protocollen.

Inhoud

De cursus begint met een kennismakingsronde, waarin je vertelt wie je bent, wat je doet en wat jouw verwachtingen zijn. Tijdens deze cursus is er tijd en ruimte om ervaringen uit te wisselen. De eerste 2 uur zal in het teken staan van theorie. Hierin wordt verteld wat de wet BIG zegt over het toepassen  van ACT-zwachtelen, wat de indicaties kunnen zijn, maar ook de mogelijke complicaties worden hierbij besproken. De laatste 2 uur zullen in het teken staan van het toepassen van ACT-zwachtelen volgens protocol. Tijdens de trainingen wordt er gebruik gemaakt van Vilans protocollen.

Afsluiting

Aan het einde van deze cursus is de kennis weer op peil en is de vaardigheid ACT-zwachtelen getoetst. Je ontvangt een certificaat en deze training kan evt. geaccrediteerd worden met accreditatiepunten van V&VN.


Praktische informatie
Prijs: € 0,00 (incl. 21% BTW)
Studie uren: 4

Cursist heeft tijdens de training de theorie en praktische gedeelte met behulp van de observatielijsten van Vilans onderstaande doelen aangetoond. 

  • Benoemen welke indicaties behoren tot ACT zwachtelen
  • Complicaties voorkomen, herkennen en hiernaar handelen
  • Kan volgens protocol ACT zwachtelen

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn. 
Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden